Index Kapitein Rob

 

Als u zoekt naar specifieke personen, dieren, robots, schepen, geografische punten, scheepstypen of iets dergelijks dan raadpleegt u de index!

Han Gieben, een neef van de erven Kuhn logeerde in zijn jonge jaren bijna elke zomer bij zijn Oom Piet in Hilversum. Omgekeerd gingen de dochters van Pieter Kuhn vaak in Amsterdam logeren. Zo ontstond er een nauwe band tussen Piet Kuhn en Han Gieben die eind zestiger jaren zelf ook het ruime sop koos. Zijn grote bewondering voor het werk van zijn oom heeft hij tot uitdrukking gebracht in de vorm van een volledige index van alle Kapitein Rob boekjes. De index is een wegwijzer naar alle personen in de strip, alle schepen en havens. Maar ook de robots, dieren, planten en ruimtevaartuigen ontbreken niet. Een onmisbaar document voor hen die zich echt in de strips willen verdiepen. De index is te raadplegen via onderstaande link:


HanGiebenIndex


Helaas is Han Gieben veel te vroeg op 4 april 2006 overleden. Hij was een groot kenner van Kapitein Rob!


© De index mag zonder schriftelijke toestemming van de Erven Kuhn niet worden verveelvoudigd, en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, of op welke andere wijze dan ook.

Ter gelegenheid van de tentoonstelling 100 jaar Pieter Kuhn heeft de Stichting de index gepubliceerd. Deze is verkrijgbaar door een e-mail te sturen naar de secretaris van de Stchting. Het adres vindt u onder “contact”.

Prijs € 14,50

ISDN 9789460510533